VS-SU-IMagisterpromotion-maj-042.JPG
IMG_0671 2.jpg
SS.jpg
VS-SU-IMagisterpromotion-maj-042.JPG

Nu


SCROLL DOWN

Nu


Vi söker en ny dirigent

Vi söker nu en körledare som kan lyfta oss mot nya musikaliska höjder! Vi letar efter Dig som med visioner, entusiasm och glatt humör vill utveckla vår kör mot bättre klanger och djupare uttryck. Du ska tycka om att arbeta med goda amatörer och ska vara en god pedagog. Du har det övergripande konstnärliga ledarskapet, utformar vår repertoar med stöd av körens musikråd, leder repetitionerna och dirigerar kören vid större konserter och andra viktiga framträdanden, och följer även med på körresor. Du som söker ska vara utbildad som kör- eller ensembledirigent, körpedagog eller motsvarande.

För fullständiga detaljer, se följande dokument.

Om Stockholms universitetskör

Stockholms Universitetskör är en kör där fokus ligger på den klassiska svenska körlyriken samtidigt som andra musikstilar och former för körframträdanden utforskas. Kören eftersträvar hög kvalitet och starka musikupplevelser, oavsett om det handlar om större konserter eller mindre sjungningar.

Kören leds och dirigeras av Malin Strömdahl. Malin är utbildad kördirigent, sångpedagog och jazzsångerska och jobbar förutom som kördirigent också som sångpedagog samt sjunger i den blandade vokalsextetten Baravox.

IMG_0671 2.jpg

Historia


Historia


Körens historia

Kören bildades hösten 1994 i samarbete med Kungliga Musikhögskolan och med stöd av rektorsämbetet vid SU och hade då namnet Frescati röster. Frescati röster växte så småningom till en stor kör med ett femtiotal medlemmar. För medlemskap fanns inget intagningsprov och medlemmarna var studenter och anställda vid universitetet. Körens verksamhet finansierades i huvudsak av universitet. 

År 2006 genomgick kören en större förändring där den blev fristående från universitetet och ekonomiskt självförsörjande. I samband med det infördes intagningsprov för att höja den musikaliska kvalitén, och kören bytte även namn till Stockholms universitetskör vilket är dess nuvarande namn. I och med denna förändring var inte kören längre reserverad endast för universitetets anställda och studenter. Dock har ett visst samarbete med universitetet kvarstått, till exempel i att kören genomför sina repetitioner i universitetets lokaler och sjunger på vissa av universitetets återkommande tillställningar.

Kören har genom åren haft många framstående och hedersfyllda uppdrag. Förutom att framträda på varje magisterpromotion vid Stockholms universitet, en tradition som fortfarande står sig, så har Stockholms universitetskör till exempel även lussat för nobelpristagare, sjungit för kronprinsessan Victoria, underhållit Al Gore och sjungit bakom Henrik Dorsin.

SS.jpg

Uppdateringar


Uppdateringar


Om du vill hålla dig underrättad om vad som händer i och runt omkring Stockholms universitetskör så kan du med fördel följa oss på vår YouTube-kanal, Facebooksida eller kika in på vår blogg på den här hemsidan med jämna mellanrum.