DSC05476.jpg
IMG_0671 2.jpg
SS.jpg
DSC05476.jpg

Nu


SCROLL DOWN

Nu


Om Stockholms universitetskör

Stockholms Universitetskör är en kör där fokus ligger på den klassiska svenska körlyriken samtidigt som andra musikstilar och former för körframträdanden utforskas. Kören eftersträvar hög kvalitet och starka musikupplevelser, oavsett om det handlar om större konserter eller mindre sjungningar. Kören leds och dirigeras av Jakob Grubbström.

Jakob Grubbström, Stockholms universitetskörs dirigent.

Jakob Grubbström, Stockholms universitetskörs dirigent.

IMG_0671 2.jpg

Historia


Historia


Körens historia

Kören bildades hösten 1994 i samarbete med Kungliga Musikhögskolan och med stöd av rektorsämbetet vid SU och hade då namnet Frescati röster. Frescati röster växte så småningom till en stor kör med ett femtiotal medlemmar. För medlemskap fanns inget intagningsprov och medlemmarna var studenter och anställda vid universitetet. Körens verksamhet finansierades i huvudsak av universitet. 

År 2006 genomgick kören en större förändring där den blev fristående från universitetet och ekonomiskt självförsörjande. I samband med det infördes intagningsprov för att höja den musikaliska kvalitén, och kören bytte även namn till Stockholms universitetskör vilket är dess nuvarande namn. I och med denna förändring var inte kören längre reserverad endast för universitetets anställda och studenter. Dock har ett visst samarbete med universitetet kvarstått, till exempel i att kören genomför sina repetitioner i universitetets lokaler och sjunger på vissa av universitetets återkommande tillställningar.

Kören har genom åren haft många framstående och hedersfyllda uppdrag. Förutom att framträda på varje magisterpromotion vid Stockholms universitet, en tradition som fortfarande står sig, så har Stockholms universitetskör till exempel även lussat för nobelpristagare, sjungit för kronprinsessan Victoria, underhållit Al Gore och sjungit bakom Henrik Dorsin.

SS.jpg

Uppdateringar


Uppdateringar


Om du vill hålla dig underrättad om vad som händer i och runt omkring Stockholms universitetskör så kan du med fördel följa oss på vår YouTube-kanal, Facebooksida eller kika in på vår blogg på den här hemsidan med jämna mellanrum.