Körhelgen har nu genomförts med mycket gott resultat. Förutom intensiv övning där vi verkligen fick tillfälle att sjunga ihop oss beträffande konsertrepertoaren så hanns det även med en fest med pirattema, spex, bastubad och gruppfoton. Nu siktar vi på konserten som som sagt kommer att genomföras den 2:a november i Eric Ericson-hallen och sedan på Lucia som blir avslutningen på terminen.

Comment